Plánování výroby

icon box image

Plánování výroby

Cílem modulu plánování je podpora kontinuální aktualizace plánu výroby, plánu nákupu materiálu (MRP) a plánu odbytu. Plánovací program je postaven jako nástroj, jehož cílem není dlouhotrvajícím výpočtem navrhnout jednu variantu plánu, ale který pomáhá plánovači při  rychlých změnách plánu s využíváním jeho zkušeností.

Plánování výroby (APS)

 • Pokročilé plánování výroby (APS) používá plánování v omezených kapacitách definovaných pomocí kalendářů směn pro jednotlivá pracoviště.
 • Kapacitu lze dále zpřesňovat definicí plánovaných i neplánovaných odstávek strojů.
 • Plánovačům tak umožňuje provádění operativních
  změn v plánu výroby.
 • Plán výroby je možné vytvářet ve více variantách. Schválený plán je přístupný dalším uživatelům pro prohlížení. Mistři mají možnost rozvrhovat práci a tisknout výrobní příkazy a průvodky. Naplánované operace je možné dělit do dávek a ty případně zpětně slučovat bez omezení. Podporováno je i plánování termínů odstávek strojů. Plánovací modul umožňuje plánování jednostupňové i vícestupňové výroby. Je konfigurovatelný pro sériovou, malosériovou i kusovou výrobu.
 • Přínosy pružného plánovacího modulu
  • Přesnější termíny dodávek.
  • Zkrácení průběžných dob zakázek.
  • Přesnější řízení požadavků na materiál.
  • Vyšší využití kapacity úzkých míst.
  • Rychlé zjišťování termínů zakázek.
  • Materiálové plánování
  • Plánování a řízení nákupu

Technická příprava výroby (TPV)

 • Komfortní a rychlé vytváření kusovníků a výrobních postupů.
 • Vizuální zobrazení kusovníků a výrobních postupů pomocí přehledného diagramu.
 • Podporu odlišných měrných jednotek pro sklad.
 • Variantní kusovníky a výrobní postupy.
 • Správu výrobních operací, výrobních pracovišť, strojů, pracovníků a středisek.
 • Elektronické ukládání výkresů a další dokumentace,jejich verzování a správu pomocí zabudovaného systému správy dokumentů SG DMS.
 • Možnost automatizovaného importu dat TPV z jiného systému nebo z MS Excel®
 • Upřesňování plánu, tj. rozvrhování práce pro jednotlivá pracoviště, se provádí pomocí intuitivního přemísťování symbolů operací do řádků příslušných pracovišť. Zkrácení průběžných dob výroby Plánovací panel obsahuje podporu pro hledání kratších průběžných dob pro klíčové zakázky i podporu optimalizace vytížení pracovišť, která jsou úzkými místy výroby. Kromě naplánovaných hodnot zobrazuje zároveň i průběh rozpracovaných operací na základě  informací pořízených ve sledování výroby.

Materiálové plánování (MRP)

 • Tento nástroj poskytuje obchodníkům informace o plánu odbytu a jeho plnění na základě plánu výroby. Plánovačům umožňuje navrhovat výrobní zakázky na základě objednávek zadaných obchodníky. Pro oddělení Expedice zajišťuje informace o plánovaných nakládkách.
 • Poskytuje podklady pro nákup materiálu přesně podle požadavků plánovaných zakázek.
 • Pro zajištění plánování se stále aktuálními stavy materiálu (zapisování příjmů materiálu bez čekání na fakturu) je MRP doplněno programem Operativní evidence skladu. Sklady i objednávky je možné automatizovaně napojit na ERP zákazníka.