Integrace s informačním systémem a automatizací

icon box image

Integrace

Naprostá většina firem, které používají informační systémy používá více než jeden systém. Tím obvykle vzniká potřeba určitá data mezi těmito systémy synchronizovat.

Datová pumpa

 • Nástroj Robot umožňuje vydefinovat, která data či informace, jak často a kam se mají přenášet. Tato definice je záležitostí správce systému. Ten definuje přenosové dávky a v nich jednotlivé kroky, které se mají provádět. Průběh zpracování se monitoruje a zapisuje do kontrolního (log) souboru.
 • Nejčastějším použití spočívá v definování datových přenosů mezi různými databázemi nebo datovými soubory. Ty jsou pak prováděny v zadaném časovém intervalu. Pro uživatele, kteří však potřebují spustit určitý přenos dat na vyžádání (například po zaúčtování či spárování účetních dat) je dodáván program pro spouštění a sledování běhu přenosových dávek. Uživatel si může vybrat, kterou dávku chce spustit, je informován o tom, kdy byla spuštěna naposled, v jakém je stavu a kdy skončila.
 • Robot umí pracovat současně s více datovými zdroji.
  • Microsoft SQL Server®
  • Oracle®
  • Informix®
  • Interbase / Firebird®
  • MS Access® (mdb)
  • MS Foxpro®(dbf)
  • ODBC ovladače
  • OLE DB
  • MS Excel
  • TXT
 • Robot umožňuje podnikovým informatikům definovat přenosové dávky a jejich jednotlivé úlohy pomocí spouštění těchto typů programů
  • EXE – přímo spustitelné programy vytvořené v libovolném programovacím jazyce (.NET, DELPHI, C, C++ a další)
  • DLL – spustitelné programové knihovny
  • SQL příkazy –  v syntaxi příslušné databáze
  • VBA –  SG Robot umí provádět kód zapsaný v tomto jazyce

Rozesílání zpráv - messaging

Robot obsahuje modul pro rozesílání zpráv e-mailem nebo SMS. Jednotlivým uživatelům je možné přiřadit emailové adresy, telfonní čísla a definovat jaké zprávy na ně mají být a jak často zasílány. 

Automatizovaný reporting

 • Vygeneruje příslušný report a rozešle na definované emailové adresy