Workflow procesů v údržbě

icon box image

Workflow procesů v údržbě

Žádanka, příkazy, výkazy, předání s možností rozvětvení do stromu řešení  –  spolupráce, související, odvozené a opatření.

  • Vzájemně propojené doklady, umožňují data opakovaně nepořizovat, ale pouze „překlápět“ z jednoho do druhého podle definovaných pravidel
  • Automatizované číslování dokladů  a nastavení výchozích hodnot je samozřejmostí.
  • Ve všech dokladech lze jednotným způsobem zaznamenávat všechny druhy údržby : preventivní, prediktivní, v poruše, modernizace…. Tyto druhy  lze uživatelsky definovat a rozšiřovat o další  členění.
  • V dokladech lze k vybrané činnosti údržby a podle nadřízené součásti  zařízení  vybrat i důvody údržby.  Například: “k  výměně ložiska lze vybrat speciálně pro skupinu součástí typu ložiska definovaný důvod zadření ložiska z důvodů maziva”. Tyto důvody umožňují v reportingu rozbor příčin výměn apod.
  • Samostatné příkazy “Ve spolupráci” umožňují nezávisle přikazovat a vykazovat dobu trvání pro jednotlivé členy týmu s jejich vlastní nákladovou sazbou.
  • “Odvozené doklady”, “Související doklady”, “Opatření” vytvářejí hierarchii postupu řešení.
  • Vícestupňové schvalování dokladů je vázané na předmět údržby. Mohou tak být za jednotlivé oblasti definováni odpovědní pracovníci s právem schvalovat.
  •  Všechny uvedené druhy dokladů lze zadávat ve zjednodušené podobě i v mobilní aplikaci, žádanky je možné šéfem údržby překlopit do příkazu s přidělením priority, termínu i pracovníka, kterému se úkol objeví v jeho zásobníku práce taktéž v mobilní aplikaci. Pokud se jedná o opravu poruchy, pípne mu zpráva v notifikačním centru mobilu.
  • Externím firmám lze přímo ze záznamů systému i hromadně rozesílat e-maily s doplněnými o parametry  i s připojenými dokumenty s následnýmn uložením odesláného e-mailu do událostí k externí firmě.