Workflow procesů v údržbě

icon box image

Workflow procesů v údržbě

Doklady – žádanka, příkazy, výkazy, předání s možností rozvětvení do stromu řešení pomocí dokladů spolupráce, souvisejících, odvozených a opatření.

  • Vzájemně propojené doklady, umožňují data opakovaně nepořizovat, ale pouze „překlápět“ z jednoho do druhého podle definovaných pravidel
  • Automatizované číslování dokladů  a nastavení výchozích hodnot je samozřejmostí.
  • Ve všech dokladech lze jednotným způsobem zaznamenávat všechny druhy údržby : preventivní, prediktivní, v poruše, modernizace…. Tyto druhy  lze uživatelsky definovat a rozšiřovat o další  členění.
  • V dokladech lze k vybrané činnosti údržby a podle nadřízené součásti  zařízení  vybrat i důvody údržby.  Například: „k  výměně ložiska lze vybrat speciálně pro skupinu součástí typu ložiska definovaný důvod zadření ložiska z důvodů maziva“. Tyto důvody umožňují v reportingu rozbor příčin výměn apod.
  • Samostatné příkazy „Ve spolupráci“ umožňují nezávisle přikazovat a vykazovat dobu trvání pro jednotlivé členy týmu s jejich vlastní nákladovou sazbou.
  • „Odvozené doklady“, „Související doklady“, „Opatření“ vytvářejí hierarchii postupu řešení.
  • Vícestupňové schvalování dokladů je vázané na předmět údržby.