Stromová struktura

icon box image

Struktura zařízení

Hierarchie středisek, linek, strojů, modulů, dílů a činností bez omezení.

  • Srdcem definice předmětu údržby je obecná stromová struktura udržovaných zařízení a majetku s neomezeným rozpadem a přiřazením činností údržby na jakékoli úrovni.
  • Se stejnými prvky struktury lze vytvářet  tzv. Alternativní struktury například  mazací, inspekční plány, přípravky, revize apod.
  • Řízení platnosti  dovoluje měnit prvky struktury i celé podstruktury v čase.
  • Funkčnost myši Přetáhni a pusť  pro operace nad stromovou strukturou umožňují kopírování, přesun i přesun k vybranému dni platnosti bez ztráty kompletní historie dané součásti. Nad vybranými prvky struktury lze provádět hromadné změny a nastavení.
  • Firmy, pracovníky, profese, útvary  z organizační struktury lze přidělit jako výchozí pro plánování i vykazování.
  • Historie všech zásahů údržby jsou  přístupné  za vybranou úroveň struktury zařízení. Tato funkce je přístupná i v mobilní aplikaci. Přiložením mobilu k čipu NFC stroje lze vybrat jeho historii.
  • Připojování dokumentace, obrázků, technických výkresů, schémat a pracovních postupů k vybraným záznamům, správa jejich verzí, podpisové vzory, generování ze šablon, slučování polí v MS Word. Dokumenty jsou dostupné i mobilní aplikaci.
  • Plánovat a vykazovat všechny provedené činnosti údržby lze nejprve v menším detailu  např. pouze na úrovni zařízení a postupně tento detail zvyšovat až na úroveň jednotlivých pozic modulů a dílů zařízení. Automatizované  doplňování dílů a součástí  z katalogu do struktury na základě výkazů údržby umožňuje postupné zvyšování detailu sledování.