Náhradní díly

icon box image

Zásoby náhradních dílů

Možnost synchronizace s podnikovým informačním systémem, operativní sledování pohybu zásob včetně použitých dílů a repase dílů.

  • Řízení zásob v systému je integrováno do běžných činností údržby, nejsou zde samostatné skladové doklady (příjemky, výdejky), ale pouze činnosti  nastavené v konfiguraci jako skladové pohyby. Současně s výkazem práce je i odečítán stav vykázané položky ze stavu zásob.
  • Obecná definice skladových pohybů jako činností údržby umožňuje evidovat pohyby vracení dílů, díly na repase, operativní stav v účetnictví vydaných dílů do spotřeby.
  • Spotřeba náhradních dílů je zapisována k zařízením nebo jeho podřízeným součástem ze struktury zařízení.
  • Plánování prací údržby probíhá v návaznosti na zajištění potřebného materiálu jako jsou náhradní díly, maziva a další režijní materiál. Systém poskytuje uživatelům aktuální informace o dostupnosti náhradních dílů, umožňuje sledovat umístění zásoby, sériová čísla, šarže apod.
  • V případě potřeby  je systém napojen na modul podnikového skladového a majetkového systému zákazníka. V současné době existuje napojení  přes rozhraní MS EXCEL® nebo XML (propojení na SAP)  nebo přímo na databázi ERP zákazníka (například Helios Orange, Helios Green, ESO9).
  • Systém umožňuje na základě výkazů výměn generovat výdejky přímo do skladové evidence ERP systému zákazníka se specifikací nákladového střediska a určení přesného místa spotřeby ve stroji.
  • Funkcionalita modulu vychází z reálných potřeb pracovníků údržby a zabezpečuje hlídání minimálních stavů i evidenci náhradních dílů od jednotlivých dodavatelů.
  • Systém nenutí do další duplicitní skladové evidence náhradních dílů pro potřeby údržby, kterou by bylo nutné pracně udržovat.
  • Mobilní aplikace pokrývá všechny typy skladových pohybů, příjem, přesun a výdej, který je zároveň výkazem výměny dílu ve stroji. Využívá při tom čárové kódy dílů, QR kódy nebo NFC čipy skladových umístění. Skladovým umístěním může být přímo i pracovník.
icon box image

QR kód

Identifikace náhradních dílů

icon box image

Čárový kód

Identifikace náhradních dílů