Náhradní díly

icon box image

Zásoby náhradních dílů

Možnost synchronizace s podnikovým informačním systémem, operativní sledování pohybu zásob včetně použitých dílů a repase dílů.

  • Řízení zásob v systému je integrováno do běžných činností údržby, nejsou zde samostatné skladové doklady (příjemky, výdejky), ale pouze činnosti  nastavené v konfiguraci jako skladové pohyby. Současně s výkazem práce je i odečítán stav vykázané položky ze stavu zásob.
  • Obecná definice skladových pohybů jako činností údržby umožňuje evidovat pohyby vracení dílů, díly na repase, operativní stav v účetnictví vydaných dílů do spotřeby.
  • Spotřeba náhradních dílů je zapisována k zařízením nebo jeho podřízeným součástem ze struktury zařízení.
  • Plánování prací údržby probíhá v návaznosti na zajištění potřebného materiálu jako jsou náhradní díly, maziva a další režijní materiál. Systém poskytuje uživatelům aktuální informace o dostupnosti náhradních dílů, umožňuje sledovat umístění zásoby, sériová čísla, šarže apod.
  • V případě potřeby  je systém napojen na modul podnikového skladového a majetkového systému zákazníka. V současné době existuje napojení  přes rozhraní MS EXCEL® nebo XML (propojení na SAP)  nebo přímo na databázi ERP zákazníka (například Helios Orange, Helios Green, ESO9).
  • Systém umožňuje na základě výkazů výměn generovat výdejky přímo do skladové evidence ERP systému zákazníka se specifikací nákladového střediska a určení přesného místa spotřeby ve stroji.
  • Funkcionalita modulu vychází z reálných potřeb pracovníků údržby a zabezpečuje hlídání minimálních stavů i evidenci náhradních dílů od jednotlivých dodavatelů.
  • Systém nenutí do další duplicitní skladové evidence náhradních dílů pro potřeby údržby, kterou by bylo nutné pracně udržovat.
icon box image

QR kód

Identifikace náhradních dílů

icon box image

Čárový kód

Identifikace náhradních dílů