Plán údržby

icon box image

Plán údržby

Příkazy, automatizované generování periodických trvalých příkazů

  • Automatizovaně generuje periodické preventivní údržby po vypršení nastavené periody od posledního výkazu nebo příkazu dané činnosti. 
  • Pro jednu činnost lze kombinovat jednu časovou periodu s libovolným počtem period v jiných jednotkách,  (strojohodiny, cykly, počty výrobků, počty řezů apod.)  generování do plánu nastane podle té, která vyprší dříve.
  • Automatizované generování příkazů lze nastavit také na hlídání naměřených hodnot, v případě hodnoty mimo limit dojde ke generování příkazu.
  • Požadavky na odečty čítačů stavu nebo záznam naměřených hodnot je možné generovat stejně jako ostatní činnosti periodické údržby nastavené na časovou periodu.
  • Plánované i vykázané činnosti údržby lze přiřadit k plánovaným odstávkám i skutečným prostojům.
  • K definovaným výkazům lze automatizované generovat příkazy – opatření