Integrace s jinými systémy

icon box image

Integrace s jinými systémy

Synchronizace přes XML, T – SQL nebo přímé prohlížeče dat systému na jiné databáze (SQL+connection)

  • Napojení S• Maintenance na podnikový informační systém zákazníka, ale i propojení s dalšími systémy, jako například automatizačním řídícím systémem je zákaznicky přizpůsobitelné.
  • Jedná se především o synchronizaci dat skladu náhradních dílů nebo majetkové evidence, popřípadě stavových hodnot naměřených v automatizačním systému.
  • Cílem je, aby se zabránilo duplicitě spravovaných dat v podnikovém systému a v systému řízení údržby.  Stav zásob, jejich umístění, cena, dodavatel a jeho kontakty to vše se automatizovaně synchronizuje do jednoho systému údržbáře. Vykázaní výměny v systému údržby může na pozadí generovat výdejku ze skladu náhradních dílů.