Importy a integrace s jinými systémy

icon box image

Integrace s jinými systémy

Synchronizace přes XML, T – SQL nebo přímé prohlížeče dat systému na jiné databáze (SQL+connection)

  • Napojení SGM na podnikový informační systém zákazníka, ale i propojení s dalšími systémy, jako například automatizačním řídícím systémem je zákaznicky přizpůsobitelné.
  • Jedná se především o synchronizaci dat skladu náhradních dílů nebo majetkové evidence, popřípadě stavových hodnot naměřených v automatizačním systému.
  • Cílem je, aby se zabránilo duplicitě spravovaných dat v podnikovém systému a v systému řízení údržby.  Stav zásob, jejich umístění, cena, dodavatel a jeho kontakty to vše se automatizovaně synchronizuje do jednoho systému údržbáře. Vykázaní výměny v systému údržby může na pozadí generovat výdejku ze skladu náhradních dílů.
icon box image

Importy z jiných systémů

Import dat z jiných systémů

  • V rámci implementace provádíme individuální importy dat z databází nebo z tabulek MS EXCEL pro urychlení pořízení definičních dat.
  • Pokud používáte na řízení údržby systém PROFYLAX a nejste s ním spokojeni a chtěli byste hladce přejít na nový systém s automatizovaným převodem definičních i historických dat o údržbě. Nabízíme vám  převod dat ze systému PROFYLAX za zvýhodněných podmínek.