Mobilní aplikace

icon box image

Mobilní aplikace

Android a Windows 10

  • Pomocí mobilní aplikace lze přiložením k NFC čipu nebo sejmutím QR kódu během několika sekund zadat požadavek na opravu nebo jinou činnost spojenou se zařízením.
  • Během hlášení poruchy je možné zahájit začátek prostoje zařízení.
  • Přímo údržbářům, profesi nebo útvaru se nabídnou nezahájené a ještě nesplněné činnosti údržby, tyto činnosti lze zahájit, přerušit a ukončit s automatizovaným měřením doby trvání údržby vykázáním dalších souvisejících činností a spotřebovaných dílů nebo odečtů stavových a naměřených hodnot.
  • V mobilní aplikaci je  k dané činnosti na zařízení kontextově přístupná dokumentace a je možné nahrát pořízené fotky k hlášení, příkazu i výkazu.
  •  Mobilní aplikace plně nahrazuje skladový terminál, je možné s pomocí čárových kódů, QR kódů díly naskladnit, přesouvat na skladová umístění, přesouvat na  oprávněné údržbáře. Vykázáním výměny ve stroji se odepíšou ze stavu skladové evidence.

 

icon box image

NFC

Identifikace zařízení pomocí NFC čipů

icon box image

QR kód

Identifikace zařízení nebo náhradních dílů

icon box image

Camera

Připojení  fotek k hlášení poruchy.