Konfigurace

icon box image

Konfigurace

V modulu konfigurace jednoduše nadefinujete:

útvary a pracovníky vaší společnosti tak jednotlivé externí dodavatele až na úroveň konkrétních pracovníků

jednotlivá vámi udržovaná zařízení (stroje, budovy, nábytek atp.) včetně jejich vzájemných závislostí (struktury)

typy činností (revize, výměny, seřízení, nátěr atp.) včetně jejich frekvencí, které jsou požadovány na definovaných zařízeních