Cena

icon box image

Cena

SGM Lite je pro prvních 30 dní zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

Provoz systému po uplynutí zkušební doby bude zpoplatněn paušálním poplatkem 499,- Kč/měsíc splatným vždy na následující kalendářní čtvrtletí předem.

Paušální poplatek zahrnuje použití systému* 5-ti uživateli za měsíc.

V případě použití systému více než 5-ti uživateli v jednom kalendářním měsíci bude za každého dalšího uživatele doúčtován poplatek 99,- Kč.

* použitím systému se rozumí založení nových údajů do systému nebo jejich změna, tzn. že samotné přihlášení do systému se nepovažuje za použití systému

SGM Lite

499 Kč/měsíc

pro 5 aktivních uživatelů