Kimberly-Clark

Již více než jedno století přetváří společnost Kimberly-Clark své znalosti a technologie do inovačních produktů a služeb pro téměř čtvrtinu obyvatel zeměkoule.

Kimberly Clark je globální tým více než 55 000 lidí, kteří sdílejí společný zájem o objevování nových cest ke zlepšení zdraví, hygieny a pocitu pohody v každodenním životě. Společnost usiluje  o inovaci, vedení, udržitelný rozvoj našeho světa a posílení lidského společenství. Produkty se prodávají ve více než 150 zemích. Společnost má administrativní a výrobní zařízení, provozní a geografická ústředí v 37 zemích.

 

Projekt informačního systému preventivní údržby SG Maintenance v Kimberly Clark s.r.o. Jaroměř v roce 2005

Situace:

Záznamy o údržbě vedené v MS Excel šly jen obtížně vyhodnocovat. Vzhledem k velkému množství součástí výrobních linek a činností na nich, bylo složité získat komplexní podklady pro plánování periodických zásahů údržby. Díky sběru dat o prováděné údržbě se zpřesňují podklady pro plánování údržby.Složitá výrobní zařízení a činnosti údržby jsou v systému přesněji popsány a tento popis je přístupný všem, kteří jej potřebují.

Řešené problémy:

Díky zavedení SG DMS systému řízení dokumentů jsou k datům o zařízeních připojovány soubory s dokumentací. Jsou k dispozici nástroje pro vyhodnocování informací , které umožní postupně zpřesňovat za jakou standardní dobu by měly být prováděny jednotlivé zásahy údržby. Postupně dochází k přechodu na softwarem podporovanou plánovanou preventivní údržbu. Systém poskytuje automatizované nástroje pro hromadné;zadávání a vykazování úkolů údržby, systém automatizovaně generuje pro často se opakující činnosti trvalé příkazy údržby, nabízí úkoly, které by měly být provedeny.

Způsob řešení:

Systém umožňuje pružné změny plánovaných prací a pomáhá využití času plánovaných i neplánovaných odstávek k efektivním činnostem na základě výběru ze stálého zásobníku prací Výroba je prováděna na linkách, které vyžadují rozsáhlou údržbu několika tisíc součástí. Pro zajištění 24 hodinového nepřetržitého provozu 7 dní v týdnu se o ně stará několik oddělení s několika desítkami pracovníků. Velký počet udržovaných součástí výrobních linek vyvolal nutnost postupného zavádění. V první fázi byla nejprve zavedena část programu pro pořízení definice struktury linky – jejich součástí a dílů a definice úkolů údržby k těmto součástem. V tomto programu vybraní specialisté pořídili popis vybrané výrobní linky. V druhé fázi se začaly pořizovat provedené zásahy na této lince pomocí výkazů údržby. Postupně se přidalo pořízení dalších dokladů údržby žádanek a příkazů. Na základě zkušeností  získaných na jedné lince byly postupně do systému zavedeny i další linky. .

Výsledky:

Kimberly Clark je součástí celosvětové skupiny Kimberly Clark Corporation a vyrábí prostředky pro osobní hygienu. Mezi známé výrobky v České republice patří plenkové kalhotky Huggies. Ty vyrábí na několika linkách i výrobní závod v Jaroměři.

Vyjádření zákazníka:

Ing. Miloš Kotermann, vedoucí údržby, Kimberly Clark s.r.o. 

„V první fázi projektu zavádění softwarem podporovaného systému řízení preventivní údržby jsme se museli vypořádat se složitostí našich výrobních zařízení. Úsilí na jejich přesném popsání nyní zhodnocujeme při každodenním využití systému. Neustálým zpřesňováním údajů o periodické údržbě jednotlivých  součástí linek získáváme podklady pro flexibilní systém řízení preventivní údržby. Cílem systému je zlepšení organizace prací údržby, zkrácení prostojů linek a tím zvýšení využití kapacity našich výrobních zřízení. “…

 

Okamžité informace o průběhu výroby

SG OLPR je zakázkové řešení On-line výrobního reportingu pro společnost Kimberly Clark s.r.o. Jaroměř., jehož výsledkem je průběžné dodávání informací o výrobě, všem kdo je potřebují.

Informace jsou snímány přímo z výrobních linek, jsou ukládány do databáze na centrálním serveru a zpřístupněny v podobě webových stránek zobrazovaných ve webovém prohlížeči. Uživatelé tak mají dostupné důležité informace o průběhu výroby se zpožděním pouhé jedné minuty.Informace jsou objektivní díky přímému snímání  Zásadní předností je získávání spolehlivých, objektivně zjištěných informací o průběhu výroby – data jsou automatizovaně snímána přímo z linek bez lidského zásahu.