Enterprise Data Integration

[box style=”1″]

  • Chcete si  vytvořit MS EXCEL® report zpracovávající data z různých datových zdrojů?
  • [gap]
  • Potřebujete vytvořit standardní balíček reportů na více záložkách a soubor odeslat emailem?
  • [gap]
  • Připravil Váš manažer Report v MS EXCEL a požádal Vás o pravidelné ruční vyplňování? Pomůžeme Vám tento report připravit pro automatizované generování. 
  • [gap]
  • Chcete, aby stejný report se generoval ve vybraných jazykových mutacích. 
[/box]
[box style=”1″]SGX® umí načíst a dále zpracovávat reporty připravené v prostředí MS Excel® obsahující kontingenční tabulky a tabulky napojené na externí databázové zdroje dat  z různých informačních systémů. SGX® umí Vaše soubory MS Excel® 2003-2010 načíst do své databáze včetně údajů o připojení a SQL dotazů a následně je autorizovaně spouštět s dotazováním na přidané filtrační podmínky a parametry. Funčnost SGX® Vám tak může spojit  data z více zdrojů do jednoho reportu nebo více reportů na více záložkách MS Excelu® [/box]

[responsive]sgx_integrace[/responsive] Finanční report nákladů na režie