Článek na webu Řízení a údržba: “Údržba a výroba mají táhnout za jeden provaz”

Článek na webu Řízení a údržba: “Údržba a výroba mají táhnout za jeden provaz”
05. 11. 2019 michalmencik

Článek na webu Řízení a údržba: “Údržba a výroba mají táhnout za jeden provaz”

November 2019

Robotizace nemá být samoúčelná, ale musí přinést řádovou změnu v produktivitě, efektivnosti a případně i v kvalitě produkce. Představuje poměrně drahou investici, která přináší také zvýšené požadavky na následný servis a kvalifikaci personálu. V mnoha výrobách se proto zatím nevyplatí. Úspěšné zavedení systému řízení údržby v dnešním světě závisí především na motivaci manažerů a údržbářů.

Celý článek k přečtení na www.udrzbapodniku.cz