ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby
12. 07. 2016 boris.soukenik

ČEZ Energetické služby,  úsek provozu energetických zařízení  využívá slučování db polí do MS Word ke generování smluv a předávacích protokolů se zákazníky.