ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby
12. 07. 2016 boris.soukenik

ČEZ Energetické služby

July 2016

ČEZ Energetické služby,  úsek provozu energetických zařízení  využívá slučování db polí do MS Word ke generování smluv a předávacích protokolů se zákazníky.