ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby, s.r.o. úsek provozu energetických zařízení se rozhodly pro řízení svých celorepublikových aktivit v oblasti provozování distribučních zařízení využít systém řízení údržby SG Maintenance.